Programowanie równoległe jeszce nigdy nie było tak proste. Rzecz o Parallel Programming w .NET Framework.

Edy­cja 2013 kon­fe­ren­cji 4Developers już za nami. Dzię­kuję wszyst­kim za wybra­nie mojej sesji o pro­gra­mo­wa­niu rów­no­le­głym w .NET Fra­me­work. Obie­cane slajdy poniżej.

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres pozostanie ukryty.Pola wymagane zostały oznaczone *